ICD 10 - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης Αναθεώρησης

ΔΙΑΒΗΤΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ (Ε10-Ε14)

Εάν είναι απαραίτητο, προσδιορίστε το φάρμακο που προκάλεσε τον διαβήτη, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό εξωτερικών αιτιών (κλάση XX).

Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται με τις επικεφαλίδες E10-E14 :

.0 Με κώμα

 • Διαβητικός:
  • . Κώμα με κετοξέωση (κετοακεδοντικό) ή χωρίς αυτό
  • . υπερσμωτικό κώμα
  • . υπογλυκαιμικό κώμα
 • Υπεργλυκαιμικό κώμα BDI

.1 Με κετοξέωση

Διαβητικός:

 • . οξέωση} χωρίς να αναφέρει κώμα
 • . κετοξέωση} χωρίς να αναφέρει κώμα

.2 + Με νεφρική βλάβη

 • Διαβητική νεφροπάθεια ( N08.3 * )
 • Ενδοκοιλιακή σπειραματονεφρόνηση ( N08.3 * )
 • Σύνδρομο Kimmelstil-Wilson ( N08.3 * )

.3 + Με αλλοιώσεις των ματιών

Διαβητικός:

 • . Καταρράκτης (H28.0 *)
 • . αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0 *)

.4 + Με νευρολογικές επιπλοκές

Διαβητικός:

.5 Με παραβιάσεις περιφερειακής κυκλοφορίας

Διαβητικός:

 • . γάγγραινα
 • . περιφερική αγγειοπάθεια + ( I79.2 * )
 • . έλκος

.6 Με άλλες συγκεκριμένες επιπλοκές

 • Διαβητική αρθροπάθεια + (M14.2 *)
 • . Νευροπαθητικό + (Μ14.6 *)

.7 Με πολλαπλές επιπλοκές

.8 Απροσδιόριστες επιπλοκές

.9 Χωρίς επιπλοκές

Ε10 Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης

[βλ. παραπάνω) Περιλαμβάνονται: διαβήτης (ζάχαρη) :. ασταθής. με την έναρξη σε νεαρή ηλικία. με τάση προς κέτωση. Εξαιρούμενος τύπος Ι: σακχαρώδης διαβήτης :. που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ( E12.- ). νεογνά (Ρ70.2). κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό ( O24.- ) γλυκοζουρία :. BDU ( R81 ). νεφρική ( E74.8 ) μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη ( R73.0 ) μετεγχειρητική υποσιulinemia ( E89.1 )

E11 Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης

[βλ. τις παραπάνω διακρίσεις] Περιλαμβάνονται: διαβήτης (ζάχαρη) (χωρίς παχυσαρκία) (με παχυσαρκία) :. με την αρχή στην ενήλικη ζωή. χωρίς τάση προς κέτωση. σταθερό. Εξαιρούμενος τύπος II: σακχαρώδης διαβήτης :. που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ( E12.- ). στα νεογέννητα ( P70.2 ). κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό ( O24.- ) γλυκοζουρία :. BDU ( R81 ). νεφρική ( E74.8 ) μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη ( R73.0 ) μετεγχειρητική υποσιulinemia ( E89.1 )

E12 Διαβήτης που σχετίζεται με τον υποσιτισμό

[βλ. Οι παραπάνω διακρίσεις] Περιλαμβάνονται: Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό :. ινσουλινοεξαρτώμενο. μη εξαρτώμενη από την ινσουλίνη Αποκλείεται: σακχαρώδης διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια της εργασίας και κατά τη διάρκεια της μετά τον τοκετό περιόδου ( O24.- ) γλυκοζουρία :. BDU ( R81 ). νεφρική ( Ε74,8 ) διαταραχή ανοχής γλυκόζης ( R73.0 ) διαβήτη νεογνών ( P70.2 ) μετεγχειρητική υποσιulinemία ( E89.1 )

E13 Άλλες καθορισμένες μορφές σακχαρώδους διαβήτη

[βλ. Οι παραπάνω διακρίσεις] Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης :. ινσουλινοεξαρτώμενο ( Ε10.- ). που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ( E12.- ). νεογνική ( Ρ70.2 ). μη εξαρτώμενη από την ινσουλίνη ( Ε11.- ). κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό ( O24.- ) γλυκοζουρία :. BDU ( R81 ). νεφρική ( E74.8 ) μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη ( R73.0 ) μετεγχειρητική υποσιulinemia ( E89.1 )

E14 Αδιαμφισβήτητος σακχαρώδης διαβήτης

[βλ. τις παραπάνω διακρίσεις] Συμπεριλαμβάνεται: Σακχαρώδης διαβήτης Αποκλεισμός: σακχαρώδης διαβήτης :. ινσουλινοεξαρτώμενο ( Ε10.- ). που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ( E12.- ). νεογνά ( Ρ70.2 ). μη εξαρτώμενη από την ινσουλίνη ( Ε11.- ). κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό ( O24.- ) γλυκοζουρία :. BDU ( R81 ). νεφρική ( E74.8 ) μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη ( R73.0 ) μετεγχειρητική υποσιulinemia ( E89.1 )

Αναζήτηση στο MKB-10

Αναζήτηση με κείμενο:

Αναζήτηση με κωδικό ICD 10:

Αλφαβητική αναζήτηση

Τάξεις ICD-10

 1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 3. Ασθένειες του αίματος, αιμοφόρα αγγεία και μεμονωμένες διαταραχές που περιλαμβάνουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό
 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
 11. Ασθένειες των πεπτικών οργάνων
 12. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΑΡΗ ΚΥΤΤΑΡΑ
 13. Ασθένειες των οστών και των μυών και των συνδετικών ιστών
 14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UROLLEY
 15. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
 16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 17. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ [ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ], ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 18. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, που δεν ταξινομούνται σε άλλα τμήματα
 19. ΒΛΑΒΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΟΡΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 22. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

Στη Ρωσία εγκρίθηκε η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης ( ΜΣΑ-10 ) ως ένα ενιαίο κανονιστικό έγγραφο που λαμβάνει υπόψη την επίπτωση, τους λόγους για τους οποίους ο πληθυσμός απευθύνεται σε ιατρικές εγκαταστάσεις όλων των τμημάτων, τις αιτίες θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το RF το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 27.05.97. №170

Η έκδοση της νέας αναθεώρησης ( ICD-11 ) προγραμματίζεται το 2017.