ICD 10 - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης Αναθεώρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Z40-Z54)

Σημείωση Οι ενότητες Z40-Z54 προορίζονται να κωδικοποιήσουν τους λόγους που οδηγούν στην ιατρική περίθαλψη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία για ασθένεια ή τραυματισμό λαμβάνουν παρακολούθηση ή προληπτική φροντίδα ή βοήθεια που απαιτείται για την ανάκτηση ή παγίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας, για την αντιμετώπιση υπολειμμάτων, καθώς και για την εξάλειψη ή πρόληψη υποτροπών .

Εξαιρούνται: επακόλουθες ιατρικές εξετάσεις μετά από θεραπεία (Z08-Z09)

Z40 Προληπτική Χειρουργική

Z41 Μη θεραπευτικές διαδικασίες

Z42 Παρακολούθηση με αποκατάσταση χειρουργικής επέμβασης

Περιλαμβάνει: μετεγχειρητική και μετατραυματική ανακατασκευαστική χειρουργική επέμβαση · αντικατάσταση ουλής ιστού · Εξαιρούνται: χειρουργική επέμβαση: ως μέθοδος αντιμετώπισης του τρέχοντος τραυματισμού - κωδικοποιείται στον κατάλληλο τραυματισμό (βλέπε Ευρετήριο). ως μη θεραπευτική αισθητική χειρουργική ( Ζ41.1 )

Z43 Φροντίδα για τεχνητές τρύπες

Περιλαμβάνεται: διόρθωση διόγκωσης ή διορθωτική διόρθωση μπουκιών της επεξεργασίας ή έκπλυσης της απομάκρυνσης του καθετήρα Εξαιρούνται: κατάσταση που συνδέεται με την παρουσία τεχνητής οπής που δεν απαιτεί επιπλοκές συντήρησης ( Z93.- ) που σχετίζονται με εξωτερικό στόμιο ( J95.0 ,

Z44 Δοκιμάστε και τοποθετήστε μια εξωτερική προσθετική συσκευή

Εξαιρούνται : διαθεσιμότητα προσθετικής συσκευής ( Z97.- )

Z45 Εγκατάσταση και ρύθμιση της εμφυτευμένης συσκευής

Αποκλείεται: δυσλειτουργία της συσκευής ή άλλη σχετική επιπλοκή - δείτε αλφαβητικό ευρετήριο για την παρουσία προθέσεων και άλλων συσκευών (Z95-Z97)

Z46 Δοκιμάστε και τοποθετήστε άλλες συσκευές

Αποκλείεται: εκδίδει μόνο επαναλαμβανόμενες συνταγές ( Z76.0 ) δυσλειτουργία της συσκευής ή άλλη σχετική επιπλοκή - δείτε Ευρετήριο οδοντοστοιχιών και άλλων συσκευών (Z95-Z97)

Z47 Άλλοι τύποι παρακολούθησης ορθοπεδικής φροντίδας

Εξαιρούνται : βοήθεια περιλαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστασης ( Z50.- ) που σχετίζονται με εσωτερικές ορθοπεδικές συσκευές, εμφυτεύματα ή μοσχεύματα ( T84.- ) εξέταση μετά από θεραπεία κατάγματος ( Z09.4 )

Z48 Άλλη μετεγχειρητική φροντίδα

Εξαιρούνται : φροντίδα της τεχνητής τρύπας ( Z43.- ) τοποθέτηση και τοποθέτηση της πρόσθεσης και άλλης συσκευής (Z44-Z46) επακόλουθη εξέταση μετά από: ( Z09.0 ). ( Z09.4 ) παρακολούθηση ορθοπεδικής περίθαλψης ( Z47.- )

Z49 Βοήθεια συμπεριλαμβανομένης της αιμοκάθαρσης

Περιλαμβάνει: προετοιμασία και αιμοκάθαρση Εξαιρ .: κατάσταση σχετιζόμενη με νεφρική κάθαρση ( Z99.2 )

Z50 Βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικασιών αποκατάστασης

Εξαιρούνται: διαβούλευση (Z70-Z71)

Z51 Άλλες ιατρικές υπηρεσίες

Εξαιρούνται: παρακολούθηση μετά από θεραπεία (Z08-Z09)

Z52 Δότες οργάνων και ιστών

Εξαιρούνται : διαλογή πιθανού δότη ( Z00.5 )

Z53 Προσφυγές σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εξαιτίας συγκεκριμένων διαδικασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί

Εξαιρούνται : αποτυχημένη ανοσοποίηση ( Z28.- )

Z54 Κατάσταση ανάκτησης

Αναζήτηση στο MKB-10

Αναζήτηση με κείμενο:

Αναζήτηση κατά κωδικό ICD 10:

Αναζήτηση αλφαβήτου

Τάξεις ICD-10

 1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡAΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 2. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 3. Ασθένειες του αίματος, όργανα που σχηματίζουν αίμα και μεμονωμένες διαταραχές που εμπλέκουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό
 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ
 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 10. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 11. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 12. Ασθένειες του δέρματος και του υποδόριου ιστού
 13. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ-ΜΥΑΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
 14. Ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος
 15. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ
 16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 17. Συγγενείς δυσπλασίες, δυσπλασίες, παραμορφώσεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 18. Τα συμπτώματα, τα σημάδια και οι αποκλίσεις από τον κανόνα, τα οποία εντοπίζονται σε κλινικές και εργαστηριακές μελέτες και δεν ταξινομούνται σε άλλες στήλες
 19. ΒΛΑΒΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ
 21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
 22. Κωδικοί ειδικού σκοπού

Στη Ρωσία, η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης ( ICD-10 ) εγκρίθηκε ως ενιαίο κανονιστικό έγγραφο για να ληφθεί υπόψη η νοσηρότητα, οι αιτίες των δημόσιων προσφυγών σε ιατρικά ιδρύματα όλων των τμημάτων και οι αιτίες θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην ιατρική περίθαλψη σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 05.27.97. Αριθ. 170

Η έκδοση μιας νέας αναθεώρησης ( ICD-11 ) σχεδιάζεται για το 2017.