ICD 10 - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης Αναθεώρησης

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (F10-F19)

Αυτό το μπλοκ περιέχει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικής σοβαρότητας και κλινικές εκδηλώσεις διαταραχών, η ανάπτυξη των οποίων συνδέεται πάντα με τη χρήση μιας ή περισσοτέρων ψυχοδραστικών ουσιών που έχουν συνταγογραφηθεί ή δεν συνταγογραφούνται για ιατρικούς λόγους. Μια τριψήφια στήλη προσδιορίζει την χρησιμοποιούμενη ουσία και το τέταρτο σημείο του κώδικα προσδιορίζει το κλινικό χαρακτηριστικό της κατάστασης. Αυτή η κωδικοποίηση συνιστάται για κάθε καθορισμένη ουσία, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ισχύουν όλοι οι τετραψήφιοι κωδικοί για όλες τις ουσίες.

Ο προσδιορισμός μιας ψυχοτρόπου ουσίας πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφοριών. Αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα που αναφέρθηκαν από το ίδιο το άτομο, τα αποτελέσματα μιας μελέτης αίματος και άλλων βιολογικών υγρών, χαρακτηριστικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, κλινικά συμπτώματα και συμπτώματα συμπεριφοράς και άλλα προφανή δεδομένα, όπως μια ουσία που βρίσκεται στη διάθεση του ασθενούς ή πληροφορίες από τρίτους. Πολλοί χρήστες ναρκωτικών χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν τύπους φαρμάκων. Η κύρια διάγνωση πρέπει να είναι, ει δυνατόν, σχετικά με την ουσία (ή ομάδα ουσιών) που προκάλεσε κλινικά συμπτώματα ή συνέβαλε στην εμφάνιση τους. Άλλες διαγνώσεις πρέπει να κωδικοποιούνται σε περιπτώσεις όπου μια άλλη ψυχοτρόπος ουσία λαμβάνεται στο ποσό που προκάλεσε δηλητηρίαση (κοινή τέταρτη σημείωση.0) που προκάλεσε βλάβη στην υγεία (κοινό τέταρτο σημείο .1), οδηγώντας σε εξάρτηση (κοινό τέταρτο σημείο .2) ή σε άλλες διαταραχές κοινό τέταρτο χαρακτήρα .3-.9).

Μόνο όταν η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι χαοτική και μικτή ή η συμβολή διαφόρων ψυχοδραστικών ουσιών στην κλινική εικόνα είναι αδύνατο να απομονωθεί, πρέπει να διαγνωστεί η διάγνωση των διαταραχών που προκαλούνται από τη χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών ( F19.- ).

Αποκλείεται: κατάχρηση μη εξαρτησιογόνων ουσιών ( F55 )

Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις θέσεις F10-F19 :

 • .0 Οξεία δηλητηρίαση

  Αποκλείονται: δηλητηριάσεις, δηλ. Δηλητηρίαση ( T36-T50 )

 • .1 Χρήση με επιβλαβείς συνέπειες

  Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία προκαλεί βλάβες στην υγεία. Οι βλάβες μπορεί να είναι φυσικές (όπως σε περιπτώσεις ηπατίτιδας από αυτοτραυματισμένες ψυχοτρόπες ουσίες) ή διανοητικές (για παράδειγμα, επεισόδια καταθλιπτικής διαταραχής με παρατεταμένη χρήση αλκοόλ).

  Ψυχοτροπική κατάχρηση ουσιών

 • .2 Σύνδρομο εθισμού

  Μια ομάδα συμπεριφορικών, μνησικών και φυσιολογικών φαινομένων που αναπτύσσονται με επανειλημμένη χρήση μιας ουσίας που περιλαμβάνουν έντονη επιθυμία να πάρουν φάρμακα, έλλειψη αυτοελέγχου, χρήση παρά τις βλαβερές συνέπειες, μεγαλύτερη προτεραιότητα χρήσης ναρκωτικών πριν από άλλες ενέργειες και υποχρεώσεις, αυξημένη ανοχή στις ουσίες.

  Το σύνδρομο εξάρτησης μπορεί να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ψυχοτρόπο ουσία (π.χ. καπνός, αλκοόλη ή διαζεπάμη), σε μια κατηγορία ουσιών (π.χ. παρασκευάσματα οπιοειδών) ή σε ένα ευρύτερο φάσμα διαφορετικών ψυχοτρόπων ουσιών.

  • Χρόνιος χρόνιος αλκοολισμός
  • Dipsomania
  • Εθισμός
 • .3 Το σύνδρομο απόσυρσης

  Μια ομάδα συμπτωμάτων μεταβλητής συσσώρευσης και σοβαρότητας που συμβαίνουν στην απόλυτη ψυχιατρική ουσία μετά από επίμονη χρήση της ουσίας αυτής. Η έναρξη και η πορεία της κατάστασης απόσυρσης είναι χρονικά περιορισμένες και είναι του τύπου της ψυχοδραστικής ουσίας. Η κατάσταση απόσυρσης μπορεί να περιπλέκεται από σπασμούς.

 • .4 σύνδρομο στέρησης με παραλήρημα

  Μια κατάσταση στην οποία η κατάσταση απόσυρσης ορίζεται στον κοινό τέταρτο χαρακτήρα .3 περιπλέκεται από παραλήρημα όπως ορίζεται στο F05.- . Μπορεί επίσης να εμφανιστούν σπασμοί. Όταν οι οργανικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης ότι παίζουν ρόλο στη θεολογία, η κατάσταση πρέπει να ταξινομηθεί στο F05.8 .

  Τρίμενοι παραλήρημα (προκαλούμενος από το αλκοόλ)

 • .5 Ψυχωτική Διαταραχή

  Σύνολο ψυχωτικών φαινομένων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση της ψυχοτρόπου ουσίας. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ψευδαισθήσεις (τυπικές ακουστικές, αλλά συχνά σε περισσότερες από μία αισθητηριακές μεθόδους), αντιληπτικές παραμορφώσεις, ψευδαισθήσεις (συχνά παρανοϊκής ή διωκόμενης φύσης), ψυχοκινητικές διαταραχές (ενθουσιασμός ή καταπληξία) και ασυνήθιστη επίδραση, από τον έντονο φόβο προς την έκσταση. Το αισθητήριο είναι συνήθως διαυγές, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος βαθμός θόλωσης της συνείδησης, αν και δεν υπάρχει σοβαρή σύγχυση.

  Αλκοολούχα:

  • ψευδαισθήσεις

  • ζήλια

  • παράνοια

  • ψυχώσεις του BDU

  Αποκλείονται: ψυχωσική διαταραχή που προκαλείται από αλκοόλ ή άλλη ψυχοκινητική ουσία ( F10-F19 με το τέταρτο σημείο .7)

 • .6 Αμνησικό σύνδρομο

  Ένα σύνδρομο συνδέεται με χρόνια εξασθένιση της πρόσφατης και απομακρυσμένης μνήμης. Η άμεση ανάκληση συνήθως διατηρείται. Οι διαταραχές της χρονικής αίσθησης και της σειράς των γεγονότων είναι συνήθως εμφανείς, όπως και οι δυσκολίες στην εκμάθηση νέου υλικού. Ο διαχωρισμός μπορεί να επισημανθεί αλλά δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Άλλες γνωστικές λειτουργίες είναι συνήθως σχετικά καλά διατηρημένες και τα αμνησιακά ελαττώματα είναι δυσανάλογα με άλλες διαταραχές.

  Αμνηστική διαταραχή, επαγόμενη από αλκοόλ ή φάρμακο

  Την ψύχωση ή το σύνδρομο του Korsakov, την επαγόμενη από αλκοόλ ή άλλη ψυχοδραστική ουσία ή απροσδιόριστη

  Με πρόσθετο κωδικό ( E51.2 †, G32.8 * ), εάν είναι επιθυμητό, ​​όταν σχετίζεται με τη νόσο ή το σύνδρομο Wernicke.

  Εξαιρούνται: Οργανικό αμνησικό σύνδρομο που δεν προκαλείται από το οινόπνευμα ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες ( F04 )

 • .7 Υπολειμματική κατάσταση και ψυχωτική διαταραχή με καθυστερημένο ντεμπούτο

  Άγχος στην οποία οι παραβιάσεις γνωστικών λειτουργιών, συναισθημάτων, προσωπικότητας ή συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη λήψη αλκοόλ ή ψυχοδραστικής ουσίας μπορεί να επιμείνουν μετά από μια περίοδο κατά την οποία επηρεάζεται άμεσα η ψυχοδραστική ουσία. Η εμφάνιση της διαταραχής πρέπει να αποδοθεί άμεσα στη χρήση της ψυχοδραστικής ουσίας. Οι περιπτώσεις στις οποίες η εμφάνιση της διαταραχής εμφανίζεται μετά το επεισόδιο της χρήσης της ψυχοδραστικής ουσίας μπορεί να κωδικοποιηθεί από το προαναφερθέν τέταρτο σημείο μόνο εάν έχει αποδειχθεί σαφώς η φαινομενική συσχέτιση της διαταραχής με τα υπολειπόμενα αποτελέσματα της ψυχοδραστικής ουσίας.

  Τα υπολειμματικά φαινόμενα μπορούν να διακριθούν από την ψυχωτική κατάσταση εν μέρει λόγω της επεισοδιακής τους, κυρίως σύντομης διάρκειας, διπλασιάζοντας τις προηγούμενες αλκοολικές ή ναρκωτικές εκδηλώσεις.

  Αλκοολική άνοια BDI

  Χρόνιο αλκοολικό εγκεφαλικό σύνδρομο

  Άνοια και άλλες ήπιες μορφές επίμονης γνωστικής δυσλειτουργίας

  "Flashback" (Flashbacks)

  Η καθυστερημένη ψυχωσική διαταραχή που προκαλείται από τη χρήση ψυχοδραστικής ουσίας

  Βλάβη της αντίληψης μετά τη χρήση ενός παραισθησιογόνου

  Υπολείμματα:

  • - συναισθηματική [συναισθηματική] διαταραχή

  • - διαταραχή της προσωπικότητας και συμπεριφορά

  Αποκλείεται:

  • αλκοολικό ή ναρκωτικό:
   • - Σύνδρομο Korsakov (F10 - F19 με το κοινό τέταρτο σημείο .6)
   • - ψυχωτική κατάσταση (F10 - F19 με κοινό τέταρτο σημείο .5)

 • .8 Άλλες ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
 • .9 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, απροσδιόριστη

F10 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές λόγω χρήσης αλκοόλ

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F11 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές λόγω χρήσης οπιοειδών

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F12 Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές που οφείλονται στη χρήση κανναβινοειδών

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F13 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F14 Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση κοκαΐνης

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F15 Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση άλλων διεγερτικών (συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης)

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F16 Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση παραισθησιογόνων

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F17 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές λόγω χρήσης καπνού

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F18 Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση πτητικών διαλυτών

[τετραψήφιες διακρίσεις βλέπε ανωτέρω]

F19 Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από την ταυτόχρονη χρήση πολλών ναρκωτικών ουσιών και τη χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών

[τετραψήφιες υποδιαιρέσεις, βλ. παραπάνω] Αυτό το τμήμα πρέπει να χρησιμοποιείται αν γνωρίζετε τη χρήση δύο ή περισσότερων ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά είναι αδύνατο να προσδιορίσετε ποιος από αυτούς είναι πιο υπεύθυνος για την αναταραχή που προέκυψε. Αυτός ο τομέας πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν η ταυτοποίηση ορισμένων ή ακόμη και όλων των ψυχοδραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται είναι δύσκολη, καθώς πολλοί άνθρωποι που καταναλώνουν πολλά φάρμακα οι ίδιοι συχνά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν. Περιλαμβάνονται: κατάχρηση ναρκωτικών

Αναζήτηση στο MKB-10

Αναζήτηση με κείμενο:

Αναζήτηση με κωδικό ICD 10:

Αλφαβητική αναζήτηση

Τάξεις ICD-10

 1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 3. Ασθένειες του αίματος, αιμοφόρα αγγεία και μεμονωμένες διαταραχές που περιλαμβάνουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό
 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
 11. Ασθένειες των πεπτικών οργάνων
 12. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΑΡΗ ΚΥΤΤΑΡΑ
 13. Ασθένειες των οστών και των μυών και των συνδετικών ιστών
 14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UROLLEY
 15. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
 16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 17. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ [ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ], ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 18. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, που δεν ταξινομούνται σε άλλα τμήματα
 19. ΒΛΑΒΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΟΡΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 22. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

Στη Ρωσία εγκρίθηκε η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης ( ΜΣΑ-10 ) ως ένα ενιαίο κανονιστικό έγγραφο που λαμβάνει υπόψη την επίπτωση, τους λόγους για τους οποίους ο πληθυσμός απευθύνεται σε ιατρικές εγκαταστάσεις όλων των τμημάτων, τις αιτίες θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το RF το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 27.05.97. №170

Η έκδοση της νέας αναθεώρησης ( ICD-11 ) προγραμματίζεται το 2017.