ICD 10 - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης Αναθεώρησης

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ (E00-E90)

Σημείωση: Όλα τα νεοπλάσματα (λειτουργικά ενεργά και ανενεργά) περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΙΙ. Οι αντίστοιχοι κωδικοί αυτής της κατηγορίας (για παράδειγμα, E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), αν είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετοι κωδικοί για την ταυτοποίηση λειτουργικά ενεργών νεοπλασμάτων και εκτοπικού ενδοκρινικού ιστού καθώς επίσης και υπερλειτουργίας και υπολειτουργίας των ενδοκρινών αδένων, που σχετίζονται με νεοπλάσματα και άλλες διαταραχές που ταξινομούνται αλλού.

Εξαιρούνται: επιπλοκές εγκυμοσύνης, τοκετού και γεννήσεων (O00-O99) Συμπτώματα, σημεία και ανωμαλίες που βρέθηκαν σε κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, που δεν ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 ) παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογέννητο (P70-P74)

Αυτή η τάξη περιέχει τα ακόλουθα μπλοκ:

E00-E07 Ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα

E10-E14 Σακχαρώδης διαβήτης

Е15-Е16 Άλλες διαταραχές της ρύθμισης της γλυκόζης και της εσωτερικής έκκρισης του παγκρέατος

E20-E35 Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων

E40-E46 Ανεπαρκής διατροφή

Е50-Е64 Άλλοι τύποι υποσιτισμού

E65-E68 Παχυσαρκία και άλλοι τύποι πλεονασμού

E70-E90 Μεταβολικές διαταραχές

Ο αστερίσκος υποδηλώνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ε35 * Διαταραχές του ενδοκρινικού αδένα σε ασθένειες που ταξινομούνται αλλού

E90 * Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε ασθένειες που ταξινομούνται αλλού

E00-E07 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΙΔΙΟΥ

Ε10-Ε14 ΔΙΑΒΗΤΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Εάν είναι απαραίτητο, προσδιορίστε το φάρμακο που προκάλεσε τον διαβήτη, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό εξωτερικών αιτιών (κλάση XX).

Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται με τις επικεφαλίδες E10-E14 :

.0 Με κώμα

 • Διαβητικός:
  • . Κώμα με κετοξέωση (κετοακεδοντικό) ή χωρίς αυτό
  • . υπερσμωτικό κώμα
  • . υπογλυκαιμικό κώμα
 • Υπεργλυκαιμικό κώμα BDI

.1 Με κετοξέωση

Διαβητικός:

 • . οξέωση} χωρίς να αναφέρει κώμα
 • . κετοξέωση} χωρίς να αναφέρει κώμα

.2 + Με νεφρική βλάβη

 • Διαβητική νεφροπάθεια ( N08.3 * )
 • Ενδοκοιλιακή σπειραματονεφρόνηση ( N08.3 * )
 • Σύνδρομο Kimmelstil-Wilson ( N08.3 * )

.3 + Με αλλοιώσεις των ματιών

Διαβητικός:

 • . Καταρράκτης (H28.0 *)
 • . αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0 *)

.4 + Με νευρολογικές επιπλοκές

Διαβητικός:

.5 Με παραβιάσεις περιφερειακής κυκλοφορίας

Διαβητικός:

 • . γάγγραινα
 • . περιφερική αγγειοπάθεια + ( I79.2 * )
 • . έλκος

.6 Με άλλες συγκεκριμένες επιπλοκές

 • Διαβητική αρθροπάθεια + (M14.2 *)
 • . Νευροπαθητικό + (Μ14.6 *)

.7 Με πολλαπλές επιπλοκές

.8 Απροσδιόριστες επιπλοκές

.9 Χωρίς επιπλοκές

E15-E16 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΚΡΕΑΣ

E20-E35 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ

Εξαιρούνται: Γυναικομαστία γαλαθοκαρδίου ( N64.3 ) ( N62 )

E40-E46 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σημείωση: Ο βαθμός υποσιτισμού συνήθως αξιολογείται με δείκτη μάζας σώματος, που εκφράζεται σε τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο για τον πληθυσμό αναφοράς. Η έλλειψη κέρδους βάρους στα παιδιά ή η απόδειξη της απώλειας βάρους σε παιδιά ή ενήλικες παρουσία μίας ή περισσότερων προηγούμενων μετρήσεων σωματικού βάρους είναι συνήθως ένας δείκτης υποσιτισμού. Παρουσιάζοντας δείκτες μόνο μίας μέτρησης σωματικού βάρους, η διάγνωση βασίζεται σε παραδοχές και δεν θεωρείται τελική εκτός εάν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες κλινικές και εργαστηριακές μελέτες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το σωματικό βάρος, λαμβάνονται τα κλινικά δεδομένα ως βάση. Εάν η σωματική μάζα ενός ατόμου είναι κάτω από το μέσο όρο για έναν πληθυσμό αναφοράς, μπορεί να θεωρηθεί σοβαρός υποσιτισμός με υψηλό βαθμό πιθανότητας όταν η παρατηρούμενη τιμή είναι 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο για την ομάδα αναφοράς. υποσιτισμός στον μεσαίο βαθμό αν η παρατηρούμενη τιμή είναι 2 ή περισσότερες αλλά μικρότερες από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο και έναν ήπιο υποσιτισμό εάν το παρατηρούμενο σωματικό βάρος είναι 1 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο για την ομάδα αναφοράς.

Εξαιρούνται: εξασθενημένη εντερική απορρόφηση ( K90.- ) τροφική αναιμία ( D50-D53 ) συνέπειες της νόσου της εξασθένισης της πρωτεΐνης-ενεργειακής ανεπάρκειας ( E64.0 ) ( B22.2 )

E50-E64 ΑΛΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Εξαιρούμενη: τροφική αναιμία ( D50-D53 )

E65-E68 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

E70-E90 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΥΣΙΩΝ

Εξαιρούνται: σύνδρομο ανδρογονικής αντίστασης ( E34.5 ) συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων ( E25.0 ) σύνδρομο Ehlers-Danlo ( Q79.6 ) αιμολυτική αναιμία λόγω ενζυματικών διαταραχών ( D55.- ) ανεπάρκεια 5-αλφα- αναγωγάση ( Ε29.1 )

Αναζήτηση στο MKB-10

Αναζήτηση με κείμενο:

Αναζήτηση με κωδικό ICD 10:

Αλφαβητική αναζήτηση

Τάξεις ICD-10

 1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 3. Ασθένειες του αίματος, αιμοφόρα αγγεία και μεμονωμένες διαταραχές που περιλαμβάνουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό
 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
 11. Ασθένειες των πεπτικών οργάνων
 12. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΑΡΗ ΚΥΤΤΑΡΑ
 13. Ασθένειες των οστών και των μυών και των συνδετικών ιστών
 14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UROLLEY
 15. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
 16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 17. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ [ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ], ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 18. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, που δεν ταξινομούνται σε άλλα τμήματα
 19. ΒΛΑΒΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΟΡΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 22. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

Στη Ρωσία εγκρίθηκε η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης ( ΜΣΑ-10 ) ως ένα ενιαίο κανονιστικό έγγραφο που λαμβάνει υπόψη την επίπτωση, τους λόγους για τους οποίους ο πληθυσμός απευθύνεται σε ιατρικές εγκαταστάσεις όλων των τμημάτων, τις αιτίες θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το RF το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 27.05.97. №170

Η έκδοση της νέας αναθεώρησης ( ICD-11 ) προγραμματίζεται το 2017.