ICD 10 - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης Αναθεώρησης

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (O00-O99)

Εξαιρούνται: Βλάβη, δηλητηρίαση και άλλες επιδράσεις εξωτερικών αιτιών ( S00-T98 ) των ασθενειών του ιού της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας [HIV] ( Β20-Β24 ) Διαταραχές ψυχικής και συμπεριφοριστικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με το puerperium ( F53.- ) Μαιευτικό τετάνου μετά τον τοκετό νέκρωση της υπόφυσης ( E23.0 ) μετά τον τοκετό οστεομαλακία ( M83.0 ) τρέχουσα παρακολούθηση :. την εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα με υψηλό κίνδυνο ( Z35.- ). κανονική εγκυμοσύνη ( Z34.- )

Αυτή η τάξη περιέχει τα ακόλουθα μπλοκ:

O00-O08 Κύηση με μη ικανοποιητική έκβαση

O10-O16 Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του τοκετού

O20-O29 Άλλες μητρικές ασθένειες, που σχετίζονται κυρίως με την εγκυμοσύνη

O30-O48 Η φροντίδα της μητέρας σε σχέση με την κατάσταση του εμβρύου, την αμνιακή κοιλότητα και πιθανές δυσκολίες στην παροχή

O60-O75 Επιπλοκές από τον τοκετό και την παράδοση

O38-O84 Παράδοση

O85-092 Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με την περίοδο μετά τον τοκετό

O95-O99 Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

O00-O08 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αποκλείεται: συνεχιζόμενη εγκυμοσύνη με πολλαπλή σύλληψη μετά από άμβλωση ενός ή περισσοτέρων από ένα έμβρυο ( O31.1 )

O10- O16 ΠΟΔΙΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

O20-O29 ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Σημείωση: Τα τμήματα O24.- και O25 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συνθήκες, έστω και αν εμφανίστηκαν κατά τον τοκετό ή μετά τον τοκετό.

Εξαιρούνται: η φροντίδα της μητέρας λόγω εμβρυϊκής κατάστασης, η αμνιακή κοιλότητα και οι πιθανές δυσκολίες παράδοσης ( O30-O48 ) μητρικές ασθένειες που ταξινομούνται αλλού, αλλά περιπλέκουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την γεννήτρια (O98-O99)

O30-O48 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΑΜΝΙΩΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΡΑΣ

O60-O75 COMPLICATIONS ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

O80-O84 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σημείωση: Οι κωδικοί O80-O84 έχουν σχεδιαστεί για να κωδικοποιούν τη συχνότητα εμφάνισης. Οι κωδικοί αυτού του τετραγώνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρωτογενή κωδικοποίηση της επίπτωσης μόνο εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη άλλων καταστάσεων που ταξινομούνται στην κατηγορία XV. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις επικεφαλίδες, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις και τους κανόνες για την κωδικοποίηση της νοσηρότητας, που αναφέρονται στον Τόμο 2.

O85-O92 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σημείωση: Οι παρακάτω καταστάσεις παρατίθενται στα O88.- , O91.- και O92.- ακόμη και αν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

Εξαιρούνται: ψυχικές διαταραχές και συμπεριφορικές διαταραχές που σχετίζονται με την περίοδο μετά τον τοκετό ( F53.- ) μαιευτικό τετάνο ( A34 ) μετά τον τοκετό οστεομαλάκυνση ( M83.0 )

O95-O99 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα O95-O97, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες κωδικοποίησης της θνησιμότητας και οι συστάσεις στο Μέρος 2.

Αναζήτηση στο MKB-10

Αναζήτηση με κείμενο:

Αναζήτηση με κωδικό ICD 10:

Αλφαβητική αναζήτηση

Τάξεις ICD-10

 1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 3. Ασθένειες του αίματος, αιμοφόρα αγγεία και μεμονωμένες διαταραχές που περιλαμβάνουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό
 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
 11. Ασθένειες των πεπτικών οργάνων
 12. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΑΡΗ ΚΥΤΤΑΡΑ
 13. Ασθένειες των οστών και των μυών και των συνδετικών ιστών
 14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UROLLEY
 15. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
 16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 17. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ [ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ], ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 18. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, που δεν ταξινομούνται σε άλλα τμήματα
 19. ΒΛΑΒΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 20. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΟΡΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 22. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

Στη Ρωσία εγκρίθηκε η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης ( ΜΣΑ-10 ) ως ένα ενιαίο κανονιστικό έγγραφο που λαμβάνει υπόψη την επίπτωση, τους λόγους για τους οποίους ο πληθυσμός απευθύνεται σε ιατρικές εγκαταστάσεις όλων των τμημάτων, τις αιτίες θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το RF το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 27.05.97. №170

Η έκδοση της νέας αναθεώρησης ( ICD-11 ) προγραμματίζεται το 2017.